http://www.lmai.lt/

Kauno technologijos universiteto Maisto institutas (KTU MI)

Taikos pr. 92, LT-51180 Kaunas Tel. 8~37 31 23 93, faks. 8~37 31 23 93 El. paštas lmai@lmai.lt, http://www.lmai.lt Institutas įsteigtas 1958 m. kaip Sąjunginio sviesto sūrių instituto Lietuvos filialas. Vėliau instituto mokslininkai pradėjo vykdyti ir kitų mokslo sričių mokslinius tyrimus. 1991 m. registruotas Lietuvos maisto instituto pavadinimu (LMaI). 2003 m. institutas reorganizuotas į Kauno technologijos universiteto Maisto institutą (KTU MI), turintį universiteto mokslo instituto statusą. KTU MI veikla nukreipta svarbiausioms Lietuvos maisto produktų gamybos problemoms spręsti, mokslinėms, praktinėms ir metodinėms paslaugoms teikti. 2010 m. integruotas į KTU kaip mokslo universitetinis padalinys. Institute atliekami fundamentalieji ir taikomieji mokslinio tyrimo darbai, skirti maisto produktų kūrimo, gamybos, kontrolės problemoms spręsti, rūpinamasi inovacijų sklaida. Mokslo darbuotojai skaito paskaitas pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentams. Leidžiamas mokslo žurnalas „Maisto chemija ir technologija“. KTU MI yra 4 mokslinės laboratorijos, Maisto tyrimų centras, pastatų priežiūros grupė. Institute dirba 46 žmonės, iš jų 15 mokslininkų. Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento veikloje. Habil. dr. J. Šalomskienė – TK 51 Maisto analizė pirmininkė, Dr. G. Alenčikienė yra LST TK 2 Pienas ir pieno produktai pirmininkė. Įvairių TK komitetų darbo grupių veikloje dalyvauja dr. G. Garmienė, dr. A. Liutkevičius, dr. A. Mieželienė, dr. I. Jasutienė. Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja ir kitoje veikloje: Habil. dr. J. Šalomskienė yra šakos Akreditacijos komiteto (mikrobiologijos klausimais) prie Nacionalinio akreditacijos biuro narė, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertė maisto mikrobiologijos srityje. Dr. A. Šarkinas yra ŽŪM mokslo tarybos narys. Dr. I. Jasutienė yra Saugomų nuorodų (Saugoma kilmės vietos nuoroda, Saugoma geografinė nuoroda, Garantuotas tradicinis gaminys) ekspertų komiteto narė.